1.Oppsett av nettbutikken

Oppsett av nettbutikken gjøres fra Pckasse. 1. Gå til admin. Trykk deretter på “Oppsett” (A) i menyen. 2. Klikk på “Programinstillinger” (B) 3. Klikk på fanen “Rutiner” (C) 4. Klikk på “Nettbutikk oppsett” knappen (D) Forklaring av felter og knapper i dette vinduet;

1.1.Webservice URL (E)

I dette feltet skal det alltid stå https://webservice.driftsikker.no//webservice.asmx Dette forteller Pckasse at den skal kommunisere mot vår nettbutikk server.

1.2.Login (F) / Password (G)

Dersom dette feltet ikke er fylt ut fra før av, må du kontakte brukerstøtte (kundeservice@driftsikker.no/) for å få Login og passord for nettbutikk synkronisering. Dette deles kun ut til de som har kontrakt på nettbutikk tjenesten.

1.3.Kunde (H)

Dersom du ikke har huket av for “Opprett webshop kunder” (N) vil alle ordre fra nettbutikken legges inn på et kundenummer i Pckasse hvor kundens data er angitt i leveringsadresse. Dersom “Opprett webshop kunder” er markert vil alle kunder som handler på nettbutikken opprettes som unike kunder i pckasse. I feltet kunde (H) velger du hvilken kunde i pckasse som skal brukes som samlekunde for nettbutikken. klikk på forstørrelsesglasset for å velge.

1.4.Fraktvare (I)

Fraktpris blir generert av nettbutikken før ordren blir sendt til PCKasse. I dette feltet velger du en vare som skal representere fraktkostnaden som kunden blir belastet. Denne varen får da den prisen som ble generert av din nettbutikk for ordren.

1.5.Medarbeider (K)

Her velges du hvilken medarbeider som ordrene fra nettbutikken skal regisreres mot. Dersom du ønsker å registrere en ny medarbeider for dette kan dette gjøres i admin -> grunnregister -> medarbeider.

1.6.Ekstra vare (J)

Dersom man har noen ekstra gebyrer på nettbutikken velges det en vare i pckasse som denne kostnaden føres mot på ordren. Eksempel på slike gebyrer kan være “miljøavgift”, “pant”, mm.

1.7.Kategorier på nettet (L)

Det er to mulige menystrukturer som kan benyttes på nettsiden. Enten kan nettbutikken benytte varegruppene du har opprettet på produktkortet i pckasse (AA) eller du kan benytte egne webgrupper på produktkortets nettbutikk fane (AB), Webgrupper benyttes i de tilfeller hvor den eksisterende varegruppe strukturen ikke passer opp mot de meny valg man ønsker i nettbutikken.

1.8.Lager (M)

Her velger du hvilket lager i pckasse som varene skal trekkes fra.

1.9.Kundebehandling (N)

Dersom man huker av for “Opprett webshop kunder” vil alle kunder som handler på nettbutikken opprettes som unike kunder i Pckasse. Dersom man ikke huker av her vil alle ordrene legges inn på samlekunden som man valgte i punkt 1.3 over. Angir man i tillegg en kundegruppe vil alle nettbutikk kundene opprettes i denne kundegruppen.

1.10.Utskrift av plukkliste (O)

Velger man “Når ordre hentes” vil plukkliste automatisk skrives ut når pckasse henter ordren ned fra nettet. Velger man “Manuelt” vil plukkliste skrives ut når ordre fullføres i pckasse.

1.11.Levering (P)

Dersom man huker av for “Automatisk fullevering” vil ordren automatisk bli fullevert og fjernes fra manuell behandling. Dette bnyttes som oftest ved take-away bestillinger på nett.

1.12.Kredittordre (Q)

Her velger man hvilken ordremal som skal benyttes for å håndtere kredittordrer fra nettbutikken. Husk at man må godkjenne at en kunde har kreditt i pckasse før de kan handle på kreditt)

1.13.Kommunikasjon (R)

Her kan man huka av for at den aktuelle pcen ikke skal hente ned ordrene fra nettbutikken. Brukes bare i de senarioer hvor man har dedikerte pcen til å håndtere ordrene fra nettbutikken.

1.14.Oppdater alle saldoer (S)

Klikk på “Oppdater alle saldoer” knappen for å få pckasse til å sende saldo på alle varene på nytt til nettbutikken. Denne operasjonen kan ta noe tid. Fremdriften kan du se under admin – nettbutikk – oppdateringskø.

1.15.Send alle varer på nytt (T)

Klikk på “Send alle varer på nytt” knappen for å få pckasse til å sende alle varer på nytt til nettbutkken hvor varen er markert med synlig på nett. Denne operasjonen kan ta litt tid dersom man har mange varer aktivert for nett. Følg progressjonen ved å gå til admin – Nettbutikk – Oppdateringskø

1.16.Send logo (U)

Klikk på “Send logo” knappen for å få pckasse til å sende den logoen som er registrert under admin – oppsett – programinstilling – firmainfo til nettbutikken.

1.17.Varegrupper -> web-grupper (V)

Ved å klikke på “Varegrupper -> Web-grupper” knappen vil pckasse kopiere all informasjon på produktene fra varegruppene og over til feltene web-grupper.

1.18.Send flere kunder til webshop (W)

Klikk på “Send flere kunder til webshop” knappen for å sende kunder som er registrert i pckasse over til nettbutikken. Kunden vil da få tilsendt en epost fra nettbutikken med informasjon om brukernavn og passord.

1.19.Opprett bildedatabase (X)

Ved å klikke på denne knappen åpner man for flere bilder pr. vare. Denne knappen oppretter en lokal bildedatabase som så deles opp mot nettbutikken. Fordelen med dette er at bildedatabasen separeres fra kasse databasen og gjør at backupene ikke blir så store. Anbefales at alle som skal ha nettbutikk klikker på denne knappen.

1.20.Send ekstrabilder på nytt (Y)

Klikk på “Send ekstrabilder på nytt” knappen for å få pckasse til å sende alle bildene fra bildedatabasen på nytt til nettbutikken. OBS! Denne operasjonen kan ta litt tid. Følg progressjonen under admin – nettbutikk – oppdateringskø.

1.21.Opprett webshop (Z)

Når man klikker på “Opprett webshop” vil det lages en nettbutikk for ditt firma på våre servere. Kontakt kunderservice for å få tildelt bruker navn og passord.

2.Vedlikeholde produktdata

Alle produktdata for nettbutikken vedlikeholdes fra Pckasse programvaren. Gå til admin -> varer -> varer for å vedlikeholde produktdata.

2.1.Søke opp eksisterende vare

Det er 3 forskjellige måter å finne frem produkter som ligger registrert i pckasse. 1. Klikk i feltet varenummer (A) og skriv inn det interne varenummeret til varen og klikk enter. 2. Klikk på forstørrelsesglasset (B) og du kan søke på varenavn, leverandørsvarenummer med mer. 3. Klikk på knappen “Søk på EAN” (C) og du kan skanne strekkoden for produktet.

2.2.Varenavn

Klikk i feltet varenavn og skriv inn det du vil at skal presenteres på nettsiden som produktets navn.

2.3.Hovedgruppe (mva sats + regnskapskonto)

Ved å velge hovedgruppe velger du mva sats på utsalgsprisen samt hvilken regnskapskonto salget skal føres mot. Grunnleggende oppsett av hovedgrupper finner du på admin -> varer -> hovedgrupper.

2.4.Varegrupper / Webgrupper

I avsnitt 1.4 under oppsett bestemmes det om man skal bruke varegrupper eller webgrupper for inndeling av varene. Det er disse gruppene som er grunnlaget for varemenyen på nettsidene. Varegrupper: Pckasse har støtte for varegrupper i 3 nivåer. Eks. kan varegruppe 1 i en klesforrening være; dame, barn eller herre. Varegruppe 2 kan være bukser, gensere, skjorter. Varegruppe 3 kan være kortermede skjorter, langermede skjorter++ Webgrupper: Dersom man i oppsettet punkt 1.4 har valgt å bruke webgrupper vil disse være tilgjengelig under fanen nettbutikk. Samme som med varegrupper, så støtter pckasse webgrupper i 3 nivåer

2.5.Utsalgspris på nettsiden

Har man kun fylt ut utsalgspris på produktkortet vil det være lik pris på nettbutikken som i fysisk butikk. Dersom man klikker på fanen “Nettbutikk” og fyller ut feltet Nettpris vil man ha en pris i butikk (utsalgspris) og en pris på nettbutikken (nettpris) Alternativt kan man angi en tilbudspris med en fra og til dato. Da vil denne tilbudsprisen også gjelde for produktet på nettbutikken i den angitte perioden. Etter utløpt periode vil prisen gå tilbake til det du har satt som nettpris eller utsalgspris.

2.6.Strekkoder

Skriv inn eller skann strekkoder som skal være tilgjengelig for produkter på nettsiden.

2.7.Lagerstyrt

Huk av dersom varen skal lagerstyres.

2.8.Produsent

Klikk på fanen “Ekstra info” og velg deretter produsent i fra listen. Finnes ikke produsenten i lisen kan du klikke på (ny) i listen for å opprette en ny produsent.

2.9.Leverandør

Klikk på fanen “Ekstra info” og velg deretter leverandør i listen. Finnes ikke leverandør velg (ny) i listen for å opprette en ny leverandør.

2.10.Leverandørs varenummer

Klikk på fanen “ekstra info” og deretter skriver du inn leverandørs varenummer i feltet Lev.varenummer.

2.11.Produktbeskrivelse

Klikk i feltet beskrivelse og skriv inn fritekst beskrivelse av produktet. Her kan det også brukes html koding for dde som er litt mer viderekommende.

2.12.Vis på nett

Når man huker av for vis på nett vil pckasse begynne å synkronisere produktet mot nettbutikken. Hver gang det nå skjer endringer på produktet vil dette oppdateres mot nettsiden.

2.13.Anbefalt produkt

Huk av for anbefalt produkt så vil dette vises som et anbefalt produkt på nettsiden. F.eks. på hovedsiden. Produktet vil i tillegg vises i den varegruppe/webgruppe som er angitt.

2.14.Skjul ved tomt på lager

Dersom man huker av skjul ved tomt på lager vil produktet ikke vises på nettbutikken når det blir tomt på lageret.

2.15.Saldogrense

Ved å fylle inn en verdi i denne rubrikken lurer du nettbutikken til å tro at den har færre produkter på lager enn du faktisk har. Eks. du har huket av skjul ved tomp på lager og har 10 enheter på lager. Dersom du da setter 5 i feltet saldogrense vil nettbutikken vise at du har 5 å lager.

2.16.Fraktbeløp

Fyll ut dette feltet dersom denne varen skal ha en egen fraktsats.

2.17.Vekt

Klikk her for å legge inn vekt på varen. Dette er kun nødvendig dersom du skal ha automatisk fraktberegning på nettbutikken ut i fra volum og vekt.

2.18.Lengde

Klikk her for å legge inn lengden på varen. Dette er kun nødvendig dersom du skal ha automatisk fraktberegning på nettbutikken ut i fra volum og vekt.

2.19.Bredde

Klikk her for å legge inn bredde på varen. Dette er kun nødvendig dersom du skal ha automatisk fraktberegning på nettbutikken ut i fra volum og vekt.

2.20.Høyde

Klikk her for å legge inn høyden på varen. Dette er kun nødvendig dersom du skal ha automatisk fraktberegning på nettbutikken ut i fra volum og vekt.

3.Behandle ordrer fra nettbutikken

For å behandle nye eller ordre som ikke er ferdigstilt går du til admin -> nettbutikk -> aktive webordre. Klikk på “Oppfrisk” knappen (A) for å pckasse til å hente nye ordre fra nettbutikken. Alle nye, delvis leverte eller ikke leverte nettbutikk ordre vises i hovedvinduet (G). Markerer du en av ordrene i hovedvinduet (G) vil alle varelinjene tilhørende ordren vises i detaljvinduet (I). Klikk på “Skriv plukkliste” knappen (B) for å få pckasse til å skrive ut plukkliste for den ordren du har merkert i hovedvinduet (G). Klikk på “Ferdigmeld” knappen (C) for å full eller dellevere en ordre som du har markert i hovedvinduet (G). Klikk på “Vis på nett” knappen (D) for å åpne den markerte ordren i woocommerce på nettet for å kunne se detaljer rundt kjøpsprosessen. Klikk på “Vis leveringer” knappen (E) for å se dellevering til en ordre du har markert i hovedvinduet (G). Klikk på “Angi sendingsnummer” knappen (F) for å angi sendingsnummer på ordrer som mangler sendingsnumre. Klikk på “Transportører” knappen (J) for å definere transportører og sporingslinker. Klikk på “Kredittsøknader” knappen (K) for å se mottatte kredittsøknader (fakturakunder) fra nettbutikken. Denne funksjonen vil kun fungere dersom du har kredittsalg på nettsiden.

3.1.Ferdigmelde en ordre fra nettbutikken (full eller dellevering av ordre)

Øverst i vinduet (A) vil du se det interne ordrenummeret i pckasse. På linjen under (B) vil du se ordrenummeret som er brukt i nettbutikken. Ønsker leveringsmåte (C) angir hvilken frakttype kunden har bedt om. Øverst til Høyre står kundedata (D). Dersom kunden har skrevet inn en melding under bestilling vil denne vises i feltet melding fra bruker (E) Gjør følgende for å dellevere eller full levere en ordre; 1. Angi medarbeider som pakker og sender varene i feltet Medarbeider (F) 2. Skriv inn forsendelsesnummer i feltet Pakkenr (G) 3. Velg hvilken transportør pakken sendes med (H). Dette for at kunden skal få tilsendt sporingslink. 4. Skriv inn eventuelle meldinger til kunden i meldingsfeltet (I). 5. I kolonnen “Antall” (J) ser du hvor mange kunden har bestilt av de aktuelle varene. I kolonnen “Levert” (K) ser du hvor mange av de aktuelle varene som allere der levert. I kolonnen “Leveres” (L) skriver du inn det antallet som du skal levere nå av de aktuelle varelinjene. 6. Dersom dette er en dellevering og du ønsker å slette resterende varelinjer. Marker for “Slett restlinjer” (M) og ordren blir flyttet over til fullførte webordrer 7. Dersom dette er en sending til utlandet kan du markere for “Skriv ut proforma” (N) for å få ut en proforma faktura mtp. fortolling. 8. Når alle valg er gjort klikker du på “Send” knappen (O) for å del eller fullevere ordre iht. valg ovenfor.

3.2.Transportører

I dette vinduet defineres transportører, deres sporingslinker og hvorvidt man må angi sendingsnummer for denne transportøren. I kolonnen “Navn” (A) angir du et navn på transportøren. I kolonnen “Tracking URL” (B) angir du nettadressen for sporing av pakken. Legger du inn {0] i denne url vil pckasse automatisk flette inn sendingsnummeret. Eks. for Bring ville denne linken vært; http://sporing.bring.no/sporing.html?q={0} I kolonnen “Krev sendingsnummer” (C) huker du av for hvor vidt du må angi sendingsnummer på denne leverandøren før du ferdigmelder ordren.

4.Fullførte nettbutikk ordrer

Klikk på “Oppfrisk” knappen (A) for å få pckasse til å synkronisere ordrestatus mot nettbutikken. I hovedvinduet (E) ser du alle fullførte ordrer fra nettbutikken. Markerer du en ordre i hovedvinduet (E) vil varelinjene vises i detaljvinduet (F). Klikk på “Vis ordren på nett” knappen (B) for å se detalje rundt prosessen på nettbutikken (eks. betalingsdetaljer) Klikk på “Vis leveringer” knappen (C) for å se delleveringer på ordren. Klikk på “Returner varer” knappen (D) for å kunne returnere varer på ordren.

4.1.Retur av varer / kreditering av ordrer

1. Gå til admin -> Nettbutikk -> Fullførte webordre

2. Klikk på “Returner varer” knappen (A)

3. Velg medarbeider (B)

4. I kolonnen “Krediteres” fyller (C) du inn antallet for hver vare som returneres.

5. I feletet “Ekstra beløp” (D) kan du fylle inn et tilleggs beløp hvis du f.eks. skal dekke kundens retur frakt

6. Klikk på “Krediter” knappen (E)

OBS! Her er det stor forskjell mellom de forskjellige i funksjonalitet fra de forskjellige betalingsleverandørene. Hos noen av betalingsleverandørene kan man bare returnere beløpet på hele ordren, mens andre godtar delvis kreditering av en ordre. Ta kontakt hvis du er usikker på om din leverandør støtter dette.

 

5.Oppdateringskø

All kommunikasjon mot nettbutikken loggføres i pckasse. Denne finner du i pckasse i admin delen av programmet. Trykke på Nettbutikk og deretter på oppdateringskø Dersom man får feilmelding i oppdateringskøen er det lurt å kjøre jobben en gang til før man eventuelt ringer til brukerstøtte. Dette gjøres ved å trykke på “Kjør på nytt” knappen. Obs. for at vinduet skal oppdatere med de siste feilmeldingene fra nettbutikken må man trykke på “Oppfrisk” knappen. Bruk “Slett kø” knappen for å fjerne alle oppdateringsjobbene

5.1.Feilmelding: sendArticle feilet.

Feilmelding: sendArticle feilet. Ta kontakt med webshopleverandør (Server was unable to process request. —> One or more errors occurred. —> There is already an open DataReader associated with this Connection which must be closed first.) Dersom dette er en kunde som har lastet opp bilder på produkter før 1.4.19 så var det den gang mulig å laste inn ubegrensede størrelser på bilder. Dette kan få produktsynkroniseringen til å feile. Løsning.

6.Metervarer.

Noen nettbutikker har spesialløsning med metervarer. Utfordringen er at pckasse kun tar heltall i antall på ordrer fra nettbutikk. Skal man da selge 0,3 meter med stoff vil ikke pckasse godta dette. Løsningen er å benytte komponentvarer i pckasse. Dvs. man oppretter en hovedvare i meter (som gjerne er den varen man selger over disk i butikk) og i tillegg lager man en vare i cm som settes opp med komponenter slik at den trekker 0,01 av hovedvaren hver gang det blir solgt. Denne varen skal aktiveres for nett.

Varen vil selges i meter på nettbutikken, sendes til pckasse i cm og trekkes av lager på hovedvare i cm.

Eksempel: 

Oppsett av hovedvare:

 

Pass på at hovedvaren er lagerstyrt (A) og det må være lagt inn saldo på varen. Utpris på hovedvaren må være salgspris i kasse pr. meter. (C). Noter deg varenummer på hovedvaren (B), denne skal man angi på undervaren.

Oppsett av Undervare:

Pris for undervare (D) skal være pr. cm.

Klikk på fanen “Komponenter” 

Skriv inn varenummer på hovedvaren i feltet Artikkelnr (E)

Skriv inn antall 0,01 i feltet Antall (F) (da blir 0,01 meter trukket av hovedvaren pr cm stoff man selger på nett)

Merk av for “I bruk” (G)

Klikk på fanen “Nettbutikk”

Merk av for “Vis på nett” (H)

Skriv inn “metervare” i feltet undernavn (I)

7.Mønster brukermanual

Et program utviklet av Driftsikker Kommunikasjon AS

Velg hefte

Steg 1.: Velg hefte Steg2.: Velg oppskrift (Hvis det er tom -> Legg til ny oppskrift) Steg 3.: Tast knappen VELG VALGT OPPSKRIFT KOMBO Steg4.: Slett opskrift -> tast rød knappen SLETT OPPSKRIFT

Legg til ny oppskrift

Steg 1.: Sett inn Tittle Steg 2.: Sett inn beskrivelse Steg 3.: Tast knappen LEGG TIL I HEFTE (navn)

Legg til garn

Steg 1.: tast første tre bokstaver og velg Garn fra menu Steg 2.: Tast knappen -> LEG TIL HOVED Steg 3.: Legg til på samme måte garn nr. 2 eller nr. 3 Steg 4.: Du kan slett garn, tast knappen -> Slett garn

Legg til pinne

Steg 1.: tast første tre bokstaver og velg pinner fra menu Steg 2.: Tast knappen -> LEG TIL HOVED Steg 3.: Legg til på samme måte pinner nr. 2 eller nr. 3 Steg 4.: Du kan slett garn, tast knappen -> Slett pinne

Leg til bilde

Steg 1.: Velg fil fra datamaskin Steg 2.: Tast knappen -> LEGG TIL BILDE Steg 3.: Legg til på samme måte FLERE BILDER Steg 4.: Du kan slett garn, tast knappen med bilde nummer  under Slett bilde teksten

8.Gruppert produkt med variabel pris

Dette er spesialfunksjonalitet som det må avtales at skal implementeres i nettbutikken.

Løsningen lar deg lage variantprodukter med varierende pris.

Gjør følgende:

  1. Lag et nytt hovedprodukt i pckasse som er det som skal vises i nettbutikken.
  2. Klikk på fanen “Info”
  3. I feltet Info3 skriver du inn artikkelID for de enkeltproduktene i pckasse som skal listes opp som varianter under dette hovedproduktet.
  4. OBS! Skriv 1 artikkelid pr. linje i info3 boksen.
  5. Bilde og beskrivelse legges inn på hovedproduktet.

 

9.Takeaway funksjoner

På varekortet i pckasse kan man legge inn tillegginformasjon dersom dette er avtalt i den leverte takeaway løsningen; Klikk på fanen “Info” (A) på varekortet. I ruten “Info1” (B) kan man legge inn informasjon om tilvalgs til retten. I ruten “Info2” (C) kan man legge inn allergener til retten. På bildet over ser man eksempel på hvordan dette kan  se ut på takeaway nettsiden / app’en. Her viserer tilvalg (D) og allergener (E).

9.1.Tilvalg på rettene

Dette eksempelet vil vise hvrodan man lager overstående tilvalg for kjøtt på produktet i pckasse. Slå opp produktet i pckasse. Klikk på “Info” fanen (B) og legg inn informasjon om tilvalg i boksen Info1 (C) For å lage tilvalg som i eksempelet over fra Aroi Asia nettsiden legger følgende tekst i Info1 boksen;

Kjøtt* -Kylling –0 -Svin –0 -Scampi –10 -Biff –20 -Mix –20

Den første linjen er Overskriften på tilvalget. Stjerne etter betyr at dette er et krevd tilvalg, dvs. kunden må gjøre et valg for å legge retten i handlekurven. Er det ikke en stjerne her så kan kunden legge retten i handlekurven uten å gjøre noen valg. Linjene som starter med – er Navnet på tilvalget, f.eks. -Kylling som vil gi et tilvalg som heter kylling. Neste linje påfølges av –XX hvor XX er stattes med antall kroner i prisforandring hvis kunden velger tilvalget.  

9.2.Allergener

For å vise allergener som vist på bildet over i takeawayløsningen, må dette legges inn i pckasse. Søk opp produktet og klikk på fanen “Info” I tekstboksen Info2 skriver du inn det du ønsker at skal vises under Allergener på nettsiden.
Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit