Træleborgodden 2, 3112 Tønsberg

31 00 46 00

Alternativ 1 = Send melding via vår hjemmeside www.driftsikker.no/skjema

Alternativ 2 = Send E-post til kundeservice@driftsikker.no
NB! = Beskriv i stikkord hva du ønsker av oss på support

Nettbutikk = Alle spørsmål – support/service skal sendes på E- post, ikke telefon/SMS.

Vennligst ikke send E-post/SMS eller ring direkte til våre medarbeidere.
• Alle som betjener brukerstøtte/support prioriterer å plukke oppgaver som ligger på kundeservice sin E-post.

Konsulentvirksomhet som vil bli fakturert etter gjeldende timesatser er:

• Leveranse fra 3. part

• Tilleggstjenester i PCK

• Nettbutikktjenester som ikke er avtalt

• Opplæring utenom inngåtte leveringsavtale

Pris forespørsel og timeforbruk på nettbutikktjenester og utviklingstjenester skal rettes til teknisk leder Helge Andresen, ikke til utviklere/programmere.