Reduksjon av matsvinn

Marketing

,

Uncategorized


Reduksjon av matsvinn

Digitalt bestillingssystem

Reduser matsvinn

Tilpasset mat, bedre ernæring og mye mindre matsvinn

Share this