2.Data fra PC Kasse #

Data fra PC Kasse

PC Kasse starter all kommunikasjon mot WooCommerce. Det er ikke mulig for WooCommerce å starte kommunikasjon.
Dersom integrasjonen skal settes på en side som allerede har produkter, må alle produkter og kategorier slettes før produkter kan synkroniseres. Dette skyldes at integrasjonen må ha korrekt ID / SKU på varene for at ordreflyten skal fungere.

Når PC Kasse starter varesynkronisering så sendes alle varer som PC Kasse er stilt inn til å sende over til WooCommerce.
Webservicen gjør først en sjekk på om varen eksisterer. Dersom den eksisterer, så oppdateres varen. Dersom den ikke eksisterer så opprettes varen.
Alle endringer som er gjort i en vare direkte i WooCommerce siden forrige gang varen ble synkronisert, blir overskrevet.

Når en vare opprettes, settes SKU til produktID fra PC Kasse. Dette er en sentral del av ordreflyten og må ikke endres.

Varer oppdateres eller opprettes når en av betingelsene er sann:

  1. Ordre sendt til PC Kasse (oppdater lagersaldo)
  2. Oppdatere lagersaldo
  3. Endring i varekortet. Pris, text etc.
  4. Varen settes som “synlig på nett”.
  5. Varen fjernes som “synlig på nett”.

Sletting av varer

Når en vare fjernes som “synlig på nett” så endres varens status fra “publisert” til “privat”. Dette gjøres for at eldre ordre fortsatt skal være synlig.

Varekategorier

Varekategorier sendes på samme måte som produkter, når et produkt oppdateres eller opprettes. Varekategoriene slettes ved full sync før de opprettes på nytt. Dette for å sikre at de ikke er tomme kategorier. Varekategoriene bruker “slug” som er lik kategori ID i PC kasse. Kategorier kan på samme måte som produkter ikke endres manuelt i WooCommerce. Dette vil overskrives og kan medføre feil i synkroniseringen. Varekategoriene opprettes i samme rekkefølge som de er satt opp som i webgruppene i PC Kasse, med samme relasjon. Webgruppe1 er topp kattegori, webgruppe2 er underkategroi til webkategori1 osv.

Varebilder

Varebilder sendes fra PC kasse. Det er støtte for 1 bilde på hovedvaren og 1 bilde for hver variasjon. Endringer direkte i WooCommerce vil bli overskrevet.

Brands

PC Kasse sender brands / leverandør fra PC Kasse til WooCommerce. Dette sendes som meta informasjon til hvert enkelt produkt. For å vise leverandører på nettsiden så må det lages en enkelt funksjon som viser meta informasjonen med key=brand. Det finnes også en rekke plug-ins som gjør dette, hvor det må lages et enkelt script for å sette brands fra meta.

Knowledge Base Powered by DocumentorKB
Suggest Edit