1.Hvordan endre tekst på tilgodelapper / gavekort. #

1. Gå inn i admin i pckasse.
Gavekort oppsett
2. Klikk på «oppsett» (1) i menyen på venstre side.
3. Klikk på «Utskrifter» (2) i menyen på venstre side.
4. Klikk på fanen «Tilgodelapp/Gavekort» (3) .
5. I feltet «Tekst» (4) under tilgodelapper kan du skrive inn den teksten du ønsker
at skal komme på utskriften på tilgodelapper.
6. I feltet «Tekst» (5) under gavekort kan du skrive inn den teksten du ønsker at
skal komme på utskriften på gavekortene.
7. Klikk på «OK» knappen for å lagre.
8. Ferdig !

Knowledge Base Powered by DocumentorKB
Suggest Edit