Træleborgodden 2, 3112 Tønsberg

31 00 46 00

Man – Fre 08:00-16:00

10 råd til deg som skal kjøpe butikkdata -kassesystem

Det finnes mange databaserte kassesystemer på markedet og det kan være en omfattende prosess å finne systemet som er riktig for deg. Det er mange som har blitt blendet av en selgers lovord, for så å sitte igjen med store kostnader de ikke hadde regnet med. Følger du noen enkle råd er du bedre rustet til å vurdere de ulike systemene før du bestemmer deg.

1. Finn ut og skriv ned dine krav
Hvilke behov i din bedrift skal kassasystemet dekke. Skriv ned en kravspesifikasjon og del dine behov i «må ha» og «bør ha».

2. Innhent informasjon
Du vil ofte oppleve at mange tilbydere er motvillig til å oppgi alle spesifikasjoner og totalprisen på leveransen.

3. Service
Hvilken service forventer du av leverandøren? Er det support og service med i leveransen, eller må du betale ekstra for dette. Noen leverandører operer med lave innkjøpskostnader på maskinvare og programvare, men har i stedet høye service -support og lisenspriser.

4. Hva om det går riktig galt?

Hvilke ordninger har leverandøren om det oppdages feil og mangler i leveransen? Bytteservice, utlåns ordninger, erstatningsprodukter. Tilbys det på stedet service?

5. Demonstrasjon og visning

Du skal leve med produktene og systemet i mange år, så hvordan du selv opplever å bruke systemet er en meget viktig faktor.

6. Maskinvaren

Hvem har ansvaret for servicen om maskinen eller programvaren slutter å virke? Må maskinen sendes inn til verksted hvis noe går galt, eller har du på stedet service?

7. Kjøp eller leie

Hva er mest hensiktsmessig og økonomisk for deg? Har du begrenset tilgang til kapital eller ikke ønsker å binde kapitalen på denne type leveranse, er en leieavtale et meget godt alternativ.

8. Vurder de totale kostnadene

Ofte vil man se at den prisen du får oppgitt ikke er den samme som du tilslutt må betale. Å vurdere/sammenligne priser kan være vanskelig og såkalte “skjulte kostnader” kommer sjeldent frem

9. Referansekunder

Velg den eller de referansekundene som er mest lik din bedrift og ring eller send epost. Sjekk om hvordan den daglige bruken av systemet er og hva de mener om service og oppfølgingen.

10. Hvem skal installere

Installasjon/montering og oppsett av utstyr som strekkodeleser, kvitteringskriver og bankterminal krever kyndig ekspertise. Her er det sjelden “plug & play”. Hvis en installatør utfører dette, har du også en garanti på jobben som er utført.

 

Lykke til!